Vi erbjuder modersmålsundervisning, studiehandledning, moderna språk och övriga språktjänster.

Omniglot kvinna böcker
Omniglot globe

Modersmål

Vi erbjuder undervisning i ämnet modersmål på närmare 70 språk. Modersmålsundervisningen utförs av våra moders-målslärare som har ämneskompetens, behärskar svenska/engelska såväl som elevens modersmål. Samtliga lärare deltar regelbundet i pedagogiska forum och ämneskonferenser.

Studiehandledning

Vi erbjuder studiehandledning riktad till elever som inte behärskar det svenska språket tillräckligt bra för att aktivt kunna delta i undervisningen. Våra studiehandledare har ämneskompetens, behärskar svenska såväl som elevens modersmål och har genomgått en intern utbildning i de verktyg och insatser som krävs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i de ämnen de läser.

Omniglot books

Moderna Språk

Vi erbjuder undervisning i ämnet moderna språk. Våra lärare har kompetens att undervisa moderna språk i tyska, franska och spanska. Undervisning av t.ex. arabiska och kinesiska, kan också erbjudas som moderna språk i vissa skolor. Samtliga av våra lärare har genomgått en intern utbildning för tillämpning av den senaste kursplanen för ämnet moderna språk och hur man ska förhålla sig till den svenska läroplanen.

Fjärrundervisning

Vi erbjuder fjärrundervisning i modersmål och studiehandledning. Våra pedagoger har den kompetens och det tekniska stöd som krävs för att kunna bedriva en interaktiv högkvalitativ undervisning. Lärare använder bl.a. Google Classroom för att dela material och uppgifter med sina elever. Lösningen riktar sig till skolor verksamma i områden där tillgången till modersmålslärare är begränsad eller där det saknas lärare i vissa specifika språk.

Språkutbildning för företag

Studier visar att försäljningen ökar när du kommunicerar på mottagarens språk. Vi erbjuder språkutbildning – individuellt eller i grupp – i många av världens språk, på alla nivåer och med olika inriktningar. Våra lärare är oftast modersmålstalare inom sitt språkområde och förutom själva språket presenterar de hemlandets kultur, traditioner och sociala normer.

Övriga tjänster

Vikarieförmedling vid akut behov av lärare för enstaka timmar i bl.a. NO, matematik och engelska.

Tolkförmedling på närmare 70 språk, exempelvis vid intag av nya elever eller utvecklingssamtal.

Prövningar i modersmål