Det här är Omniglot

Vi utbildar skolelever i deras modersmål. Det stärker dem utvecklingen, inte bara kulturellt utan också såväl kognitivt som socialt. Dessutom gynnar ett förstärkt modersmål eleven också i andra situationer, både i och utanför skolan. Om eleven inte lär sig grunderna i sitt eget hemspråk, finns det risk för att eleven får sämre kunskaper även i det svenska språket. Så i stället för att ge skapa en tvåspråkig elev blir eleven det man kan beteckna som ”halvspråkig”, en ungdom som varken behärskar svenska eller sitt modersmål till fullo.

Vår vision är att ge alla elever, oavsett bakgrund, samma möjligheter och förutsättningar för en bra utbildning genom modersmålsundervisning.

Vår undervisning håller en hög kvalitet och målet är att eleven ska känna sig hemma i skolans alla ämnen – det är den centrala pelaren i vår verksamhet. Här utgör våra lärare självklart vår viktigaste resurs. Därför bedriver vi regelbundna interna utbildningar, med fokus på pedagogisk planering, betygsättning samt vårt förhållningsätt till den svenska läroplanen och kursplanen. Det gör att våra lärare har de redskap som de behöver för att få maximal utväxling på sina erfarenheter och kompetenser.

Höstterminen 2022 förvärvades Omniglot av Tellusgruppen AB. Tellusgruppen är en långsiktig ägare inom sektorerna för utbildning och barnomsorg.

Omniglot kvinna böcker

Här får du veta mer om vad våra kunder tycker om oss

2015 var Omniglot en av de första privata aktörerna på marknaderna att erbjuda modersmålsundervisning och studiehandledning.

Med 200 dedikerade lärare som behärskar över 70 olika språk har vi idag över 50 kunder, både kommunala så väl som fristående grund- och gymnasieskolor runtom i landet.

Omniglot om oss