Vi på Omniglot

Den centrala enheten består av individer med kompletterande kompetenser och erfarenheter.


Johan Bergström

VD

Johan har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar i olika företag och branscher, se länk LinkedIn. Senast som insamlingschef på Cancerfonden. En av Johans drivkrafter är att nyfiket utforska och utveckla verksamheter och individer. Som ett komplement till karriärens olika chefsroller har Johan drivit flera sidoprojekt. Utöver start-ups är Johan barnboksförfattare och fick Sveriges Radios pris för årets barnbok 2016. Att ständigt vilja utvecklas är en viktig drivkraft och ligger mitt i Omniglots DNA att vara den aktören som ständigt utvecklas för att ge lärare och elever de bästa förutsättningarna att utveckla modersmål och studieteknik.

Mohsen Kouba

Grundare

Mohsen Kouba är en av Omniglots grundare. Med sin mångåriga erfarenhet i skolvärlden, både som lärare och rektor, bidrar han till allas vår kunskapsutveckling. Som kundansvarig är Mohsen ofta ute på skolorna och ser till att våra kunder får gehör för sina önskemål. Han träffar våra lärare på skolorna, hjälper dem att få en smidig introduktion till den nya arbetsmiljö och utför selektiva lektionsbesök för att säkerställa kvalitén i undervisningen. Han är delaktig i seminarier och workshops för Omniglots lärare där han bidrar med att föra över sin kunskap och erfarenhet till den nya generationen av modersmålslärare.

Monika Lakomiak

HR Chef

Monika Lakomiak har bakgrund som språklärare och gruppledare. Monikas roll innefattar bland annat koordinationen av det administrativa arbetet på Omniglot. Som personalansvarig underlättar hon informationsflöde mellan skolorna och modersmålslärare, samt hanterar företagets stödfunktioner. Monika har även en viktig roll i att introducera många av bolagets nya lärare till Omniglots företagskultur, värderingar och arbetsmetodik.

Kamil Jonczynski

IT & Pedagogiskt ansvarig

Kamil Jonczynski har själv tidigare jobbat som modersmålslärare på Omniglot. Hans kreativa tänkande och entusiasm för modersmålsundervisning bidrar till Omniglots pedagogiska utveckling. Som pedagogiskt ansvarig är Kamil delaktig i skapandet och genomförandet av utbildningar och lärarkonferenser. Han koordinerar det pedagogiska arbetet och bidrar till att personalen ständigt utvecklas i sina roller som lärare.

Alina Rusu

Administrationsansvarig

Alina började sin karriär på Omniglot som modersmålslärare och är ett bra exempel på hur våra anställda kan bidra till verksamheten med sin kunskap från andra områden. Med sin noggrannhet, nyfikenhet och öga för detaljer är Alina ett viktigt stöd för den centrala enheten. Genom att använda sin erfarenhet från modersmålsundervisning och sitt brinnande engagemang att utveckla interna strukturer kan hon vägleda våra lärare genom de administrativa rutinerna på bästa sätt.

Margherita Bodini

Rekryteringsansvarig

Margherita Bodini, tidigare modersmålslärare hos Omniglot, utgör i sin nya roll en viktig del i bolagets rekryteringsprocesser. Margherita bidrar även med informations- och kommunikationsinsatser. Med hennes tidigare kunskap och erfarenhet inom språk och kultur bidrar Margherita med värde till såväl våra kunder som våra medarbetare genom att matcha våra lärares meriter med kundernas förväntningar på bästa sätt.

2015 var Omniglot en av de första privata aktörerna på marknaderna att erbjuda modersmålsundervisning och studiehandledning.

Med 200 dedikerade lärare som behärskar över 70 olika språk har vi idag över 50 kunder, bestående utav kommunala som fristående grund- och gymnasieskolor runtom i landet.

Omniglot om oss

Våra lärare

Omniglots har omkring 200 lärare som har rötter från världens alla hörn.


Lärarna behärskar över 70 olika språk och berikar Omniglot med sin kulturella mångfald. Den gemensamma ambitionen är att ta tillvara på den mångfald och potential som språkkunskap bidrar med. Omniglot ser ett stort värde i den omfattande kompetens och de unika erfarenheter som lärarna besitter, vilket i sin tur bidrar till att lärarna får vara med och utveckla pedagogiken i syfte och göra modersmålsundervisning mer inspirerande.

Våra modersmålslärare får utbildning och träning i det svenska skolsystemet generellt och i modersmålsundervisning och studiehandledning i synnerhet. Våra workshops och lärarträffar är en fantastisk möjlighet både Omniglots anställda att inspireras av varandra och dra lärdomar av varandras erfarenheter. Erfarna lärare delar gärna med sig av sin kunskap och hjälper till att introducera våra nya tillskott till sina respektive uppdrag. Lärarnas goda samarbete skapar de förutsättningar som krävs för att kunna upprätthålla en högkvalitativ modersmålsundervisning som ska bidra till elevernas utveckling.