Omniglot erbjuder modersmålsundervisning, studiehandledning och övriga språktjänster

Vi bidrar till att ge alla elever, oavsett bakgrund, samma möjligheter och förutsättningar till en bra utbildning.

Omniglot hello salut

Vi förbättrar elevens förutsättningar.

Genom att förstärka elevens språkkunskaper på ett sätt som gagnar lärandet av svenska och andra ämnen i och utanför skolan är Omniglots vision att ge alla elever, oavsett bakgrund, samma möjligheter och förutsättningar till en bra utbildning.

Vi säkerställer en hög utbildningskvalité.

En hög undervisningskvalitet som främjar elevens lärande av svenska och andra ämnen är den centrala pelaren i Omniglots verksamhet. Därför utgör våra lärare otvivelaktigt bolagets viktigaste resurs. Omniglot bedriver regelbundna interna utbildningar, där bland annat tillämpning av kursplanen, betygsättning, pedagogisk planering och förhållningssätt till den svenska läroplanen avhandlas. Detta bidrar till att ge våra lärare de redskap som behövs för att de ska få maximal utväxling på de erfarenheter och den kompetens de besitter.

Vi leder utvecklingen inom modersmål och studiehandledning.

Att språkstudier gynnar elevernas utveckling på flera plan, såväl kognitivt som socialt och kulturellt, är numera väl etablerat. Som den ledande aktören inom modersmålsundervisning och studiehandledning har vår tillväxtresa därmed endast börjat.